Stornovací podmínky Lipno Lake Resort

(Platí pro hosty, kteří rezervovali přes recepci Lipno Lake Resortu)

1.1.    Při zrušení pobytu, jste povinni zaplatit provozovateli areálu Lipno Lake Resort - společnosti Lipno Lake s.r.o. stornovací poplatek. 
1.2.    Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu 43 dnů a více před datem plánovaného příjezdu ve výši 1. zaplacené zálohy za pobyt nebo 30% z celkové ceny pobytu. 
1.3.    Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu od 42 dnů do 29 dnů před datem plánovaného příjezdu ve výši 60% celkové ceny pobytu. 
1.4.    Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu od 28 dnů do dne plánovaného příjezdu ve výši 90% celkové ceny pobytu. 
1.5.    Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu v den plánovaného příjezdu a po dni plánovaného příjezdu ve výši 100% celkové ceny pobytu. 
1.6.    Jestliže se do 24 hodin po plánovaném dni příjezdu zaplaceného pobytu nedostavíte na místo určení bez předchozího upozornění o pozdním příjezdu, bude toto bráno jako storno pobytu. 
1.7.    Při rezervaci lze uzavřít pojištění storna pobytu nebo zkrácení pobytu se spoluúčastí 20% z pojištěné částky, za jednorázový paušál 750,- Kč za 1 apartmán a týden (plus 120,- Kč za každý den navíc). 

Pojištění storna pobytu:

1.8.     Pojištění se vztahuje na případ úmrtí, nemoc, nebo vážného úrazu pojištěných osob. 
1.9.    Pojištění se vztahuje na případ úmrtí, vážné nemoci nebo vážného úrazu rodinných příslušníků 1. stupně. 
1.10.    Pojištění lze uplatnit v následku rozvázání pracovního poměru s pojištěnou osobou ze strany    zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti a pojištěný je oprávněn pobírat dávky v nezaměstnanosti. 
1.11.    Pojištění lze uplatnit pokud policie nebo pojišťovna pro pojištění domácnosti vyžadují aby pojištěný setrval v místě svého bydliště díky požáru, loupeži, krádeži nebo povodni. 
1.12.    Pojištění lze uplatnit pokud byl pojištěný předvolán k soudu jako svědek nebo je v karanténě. 
1.13.    Pojištění lze zrušit nejpozději 10 dní od jeho sjednání.
1.14.    Pojištění storna nelze uplatnit z důvodu nemoci, o které pojištěný věděl před vznikem tohoto pojištění a těhotenství, přičemž trvalo na počátku pobytu alespoň 26 týdnů.