Zvolte jazyk

Storno podmínky

Stornovací podmínky Lipno Lake Resort

(Platí pro hosty, kteří rezervovali přes recepci Lipno Lake Resortu)

1.1. Nájemce je oprávněn zrušit Potvrzenou rezervaci či odstoupit od Smlouvy do prvního dne Ubytování (včetně) se zaplacením odstupného (dále též „Storno poplatek“) Ubytovateli, přičemž Storno poplatek činí při odstoupení od Smlouvy:

1.2. v době delší než 20 dní před datem prvního dne Ubytování nebude účtován žádný Storno poplatek. Již uhrazená část celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci bude převedena na novou rezervaci nebo vrácena Nájemci.

1.3. v době od 20. dne (včetně) do 11. dne (včetně) před datem prvního dne Ubytování 30 % z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

1.4. v době od 10. dne (včetně) do 1. dne před datem prvního dne Ubytování (včetně) 90 % z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

1.5. v první den Ubytování 100 % z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

1.6. Proti riziku povinnosti hradit Storno poplatky se může Nájemce pojistit tak, že zároveň s Rezervací uzavře s příslušným subjektem pojištění proti stornu.

1.7. Storno poplatky pro Zprostředkovatele jsou vždy specifikovány v sezónní smlouvě.

1.8. Výše uvedené Storno poplatky platí v každém případě zrušení Potvrzené rezervace či odstoupení od smlouvy ze strany Nájemce, ledaže Ubytovatel není schopen Ubytování poskytnout. Výše uvedené Storno poplatky tedy platí i v případě zásahu vyšší moci na straně Nájemce, kterým se rozumí situace, kdy z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci, živelní události, válečného nebezpečí, stávky, blokády apod., nemůže Nájemce Ubytování využít.