Selecteer de taal

Persoonsgegevens

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Website en reserveringssysteem – informatie over de toepassing van de GDPR

Door de aard van onze activiteiten hebben wij te maken met persoonsgegevens. Dat is onvermijdelijk. Wij zijn ons echter bewust van de gevoeligheid van uw gegevens en respecteren uw recht op privacy volledig. Wij beschermen uw gegevens en verplichten ons deze op geen enkele manier aan derden te verstrekken.

Het bedrijf Lipno Lake s.r.o. heeft maatregelen getroffen waardoor het voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (hierna GDPR).

Aan de hand van een uitgebreide analyse van alle gebieden waarop we het met de persoonsgegevens te maken hebben, hebben we gedefinieerd met welk doel we deze data verwerken en archiveren en we hebben de resultaten met de wetgeving, die de gerechtigheid of verplichting om de verzamelde gegevens te archiveren bepaalt, vergeleken. We hebben de noodzakelijke interne documentatie opgesteld waarin de regels omtrent de omgang met persoonsgegevens gedetailleerd zijn opgenomen en die door onze medewerkers worden nageleefd. De documentatie bepaalt op welke manier we met de persoonsgegevens van de betrokkene (natuurlijke persoon) omgaan, hoe we deze verwerken en beschermen, en ze bepaalt ook de mate van aansprakelijkheid van de medewerkers die met persoonsgegevens omgaan. In de documentatie zijn tevens de procedure en termijnen voor het wissen van de persoonsgegevens vastgesteld.

Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken

De natuurlijke persoon is bevoegd de verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Toestemming intrekken u hoeft slechts een e-mail naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen waarin u een concrete reden voor het intrekken van de toestemming vermeldt.

Voorbeeld: Ik trek mijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in omdat ik niet langer de nieuwsbrief en commerciële berichten wens te ontvangen.

Recht op vergetelheid

De natuurlijke persoon heeft recht op vergetelheid (het wissen van persoonsgegevens uit alle databases).

U kunt het wissen van persoonsgegevens per e-mail aanvragen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De betrokkene (natuurlijke persoon) heeft te allen tijde het recht op vergetelheid en het wissen is op alle persoonsgegevens van toepassing die niet onder andere wettelijke regelgeving vallen.

Voorbeeld: onder wettelijke regelgeving valt bijvoorbeeld het registreren en archiveren van de boekhouding, de termijn hiervoor bedraagt 10 jaar. De personeelsdossiers van onze medewerkers moeten ook worden gearchiveerd en kunnen daarom niet worden gewist.