Selecteer de taal

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden van Lipno Lake Resort

1.1. De Huurder is gerechtigd de Bevestigde reservering te annuleren of de Overeenkomst op te zeggen vanaf de eerste dag van het Verblijf met de betaling van annuleringskosten (hierna “Annuleringskosten”) aan de Gastheer waarbij de Annuleringskosten bij de opzegging van de Overeenkomst bedragen als volgt:

1.2. in de periode van meer dan 20 dagen voorafgaand de eerste dag van het Verblijf worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde in de Bevestigde reservering vermelde gedeelte van de totale prijs zal naar de nieuwe reservering van de Huurder overgeschreven worden of aan de Huurder terugbetaald worden.

1.3. 30 % van de totale in de Bevestigde reservering vermelde prijs in de periode vanaf de 20e dag t/m de 11e dag voorafgaand de eerste dag van het Verblijf

1.4. 90 % van de totale in de Bevestigde reservering vermelde prijs in de periode vanaf de 10e dag tot de eerste dag van het Verblijf

1.5. 100 % van de totale in de Bevestigde reservering vermelde prijs op de eerste dag van het Verblijf.

1.6. De Huurder kan zich tegen de Annuleringskosten laten verzekeren door de annuleringsverzekering bij de Reservering met een bevoegde vennootschap te sluiten.

1.7. De Annuleringskosten voor de Bemiddelaar zijn altijd in het seizoencontract nader gespecificeerd.

1.8. De bovengenoemde Annuleringskosten zijn bij elke annulering van een Bevestigde reservering of bij de opzegging van de Overeenkomst door de Huurder van toepassing, tenzij de Gastheer niet in staat is het Verblijf te verstrekken. De bovengenoemde Annuleringskosten zijn dus ook van toepassing in geval van overmacht aan de zijde van de Huurder, d.w.z. situaties waarbij de Huurder het Verblijf niet kan genieten vanwege een besluit van de overheid, natuurramp, oorlogsgevaar, staking, blokkade e.d.